divendres, 30 de setembre de 2011

Calendari unitats formatives curs 2011-2012

Llistat d'inici i final de les unitats formatives de cada mòdul professional: CALENDARI
M2 Sistemes operatius Monolloc.- La primera unitat formativa finalitzarà la setmana del 8 de desembre enlloc del mes de novembre.