dijous, 13 de novembre de 2014

SORTIDA DE TUTORIA 1r DE CICLE FORMATIU

Aprofitant la participació a la xerrada Inny de tot l'alumnat de 1r de cicles, es va fer una jornada de coneixença i cohesió de grup amb tots 3 grups de primer a la Devesa de Girona. A l'inici va costar trencar el gel, sovint ens pensem que som grans per "jugar" i que no ens aporta res. Alguns jocs van tenir més èxit i participació que d'altres, cooperatius, de coneixença,... però la valoració va ser positiva. Barreja de grups, d'interessos, edats, capacitats,... tots sense diferències intentant conèixer més els companys. Una jornada per repetir els propers anys!